T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT - Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi

Usta Öğretici Başvuru Takvimi Yayınlandı

Suzan ve Abdulhakim Bilgili  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne EK-2 Başvuru Formu ve istenen belgelerle birlikte yapılacaktır.

 

 

SUZAN VE ABDULHAKİM BİLGİLİ

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU TAKVİMİ-2018

1

Ücretli usta öğretici olarak görevlendirileceklerin EK-2 form üzrinden değerlendirilmesi için ilçe komisyonlarının oluşturulması

17 Ağustos-31 Ağustos 2018

2

a)Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticilerin başvurularının alınması

03- Eylül -17 Eylül 2018

b)Emekli öğretmenlerin başvurularının alınması

c)Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlilerinin başvurularının alınması

ç)Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişilerin başvurularının alınması

3

Ücretli usta öğretici olarak görevlendirileceklere ilişkin başvuruların EK-2 form üzerinden  alınması

03- Eylül -17 Eylül 2018

4

Ücretli usta öğretici olarak görevlendirileceklerin EK-2 form üzrinden değerlendirilmesi ve geçici sonuçların duyurulması

17- Eylül -24 Eylül 2018

5

Ücretli usta öğreticilerin EK-2 değerlendirmeye itirazı

24 Eylül -27 Eylül 2018

6

Ücretli usta öğreticilerin EK-2 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve kesin sonuçların duyurulması

27 Eylül- 01 Ekim 2018

7

Kursların planlanması ve açılması

Ekim Ayı İçerisinde

(1) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

 a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartlarını taşımak.

 b) Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

 ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

(2) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

 (3) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

(4) Başvuruda bulunacaklardan;

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten Başvuru dilekçesi,

b) Ek-2’deki (Başvuru Dilekçesi) Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.

(5) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Ekler:

Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Formu için tıklayınız.

NOT :Evraklarınızı (Başvuru şartlarına uygun bir şekilde) hazırladıktan sonra, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezindeki görevli müdür yardımcısına teslim etmeniz gerekmektedir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 28.08.2018 - Güncelleme: 31.08.2018 15:31 - Görüntülenme: 3606
  Beğen | 19  kişi beğendi